microsoft
  • Servicii de Administrare Profesională de Servere de Baze de Date de tip Microsoft SQL Server sau similare (MySQL, PostgreSql) sau de baze de date găzduite în Cloud (Microsoft Azure): instalare, configurare, întreținere, backup, disaster recovery, strategii high availability, securizare;
  • Servicii de implementare de proiecte Data Warehousing, Business Intelligence, Reporting având ca suport baze de date Microsoft SQL Server cu Microsoft Business Intelligence Stack (SSIS, SSAS, SSRS), Microsoft Power BI, sau similare (MySQL, PostgreSql) sau baze de date găzduite in Cloud (Microsoft Azure): data consolidation, data warehousing, ETL, data cleansing, master data management, rapoarte, data mining (analiză statistică) & big data;
  • Project management pentru implementare de soluții IT de ERP, business analysis ;
  • Servicii de tip Business Analysis: documentare de procese de business (pentru proiecte ERP, ISO), proceduri contabile, procedee de contabilitate de management, centre de cost și de profit, analize Profit & Loss etc.
s_2